Vervolggesprekken

In overleg bepalen we de hoeveelheid en de frequentie van de sessies. Dit kan uiteenlolpen van één keer per week tot een keer per maand. Dit is mede afhankelijk van de aard van uw problemen of wensen en uw behoefte. Soms zijn enkele gesprekken voldoende om verder te kunnen. De sessies duren in principe drie kwartier. Afhankelijk van de ernst, de risico?s en de complexiteit van uw klachten wordt er een inschatting gemaakt van het aantal gesprekken dat nodig is.

Om u te ondersteunen bij uw veranderingsproces, krijgt u huiswerkopdrachten mee die we samen ontwerpen in de gesprekken. Vaak gebeurt dit via een e-health module. Gemiddeld zult u hier ongeveer 30 minuten per dag aan besteden. In de gesprekken gaan we in op deze huiswerkopdrachten en de betekenis voor u.

Aan het eind van het gesprek is er ruimte voor een korte evaluatie van het gesprek en of het proces u ondersteunt bij het bereiken van uw wensen. 

Voor relatietherapie worden in het algemeen dubbelconsulten afgesproken. Omdat relatietherapie buiten de basisverzekering valt, is er geen limiet aan het aantal gesprekken.