Vergoeding en Tarieven

Psychologiepraktijk Willemsen heeft contracten met zowel zorgverzekeraars als met de gemeente Krimpenerwaard en Lopik en ook aanpalende gemeente als Gouda, Polsbroek, Cabauw. Hieronder ziet u een globaal overzicht van de zorgverzekeraars waarmee een contract is afgesloten.

N.B. Psychologiepraktijk Willemsen is niet aansprakelijk voor eventuele fouten aangaande vergoedingen op deze website. Ga altijd zelf na of uw verzekering danwel de gemeente de zorg bij onze praktijk dekt

a. Ongecontracteerde zorg

Voor verzekeraars en gemeenten waarmee ik geen contract(en) heb afgesloten hanteer ik in mijn praktijk voor 2017 de volgende tarieven (bedragen in euro's):

Tarieven 2017
Code Prestatie Tarief PPW 2017 en 2018
180001 Kort €449,02
180003 Middel €765,07
180003 Intensief €1199,68
180004 Chronisch €1107,21
180005 Onvolledig behandeltraject €183,27

b. Tarief Overig (zorg)product

Overig product (OVP) heet vanaf 2017 overig zorgproduct (OZP).

Het maximum OZP-tarief voor de prestatie ozp niet-basispakketzorg consult, vastgesteld door de NZa, is voor 2018: €101, 03 per sessie van 45 minuten. In 2017 is dit €98,-

Psychologiepraktijk Willemsen hanteert een tarief van €95,00 per consult van 45 minuten

c. Tarief Relatietherapie en Gezinstherapie

Het tarief voor relatietherapie in 2018 is €95,- Echter, gezins- en relatietherapie is belast met 21% BTW, dit betekent dat er per sessie van 45 minuten er nog €19.95 omzetbelasting betaald wordt. De prijs inclusief BTW komt dan uit op €114,95.

N.B. Indien gezinstherapie valt onder een door de gemeente afgegeven beschikking voor een jeugdige onder de 18 jaar, dan wordt de therapie wel vergoed.

In 2017 is het tarief €114,95 inclusief BTW per consult van 45 minuten

Tarief zelfbetalers

Het tarief in mijn praktijk voor zelfbetalers is 95 % van de door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de gb-ggz. Voor de tarieven in de gb-ggz zie punt a.

Voorwaarden en tarief no-show

Gemaakte afspraken dienen tenminste 24 uur van te voren worden afgezegd. Bij no-show wordt het volgende tarief gehanteerd: €60,00 per gemiste afspraak.