Samenwerking

Samenwerking binnen de keten in de GGZ is onmisbaar. De huisarts is een belangrijke schakel in alle hulp die een cliënt krijgt. Een goed contact met uw huisarts is belangrijk en in sommige gevallen ook met de praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ). Daarnaast zijn de contacten met de gemeente, wijkteams, scholen en andere hulpverleners binnen de basis en specialistische GGZ van groot belang om tot een goede afstemming te komen van de benodigde zorg. Psychologiepraktijk Willemsen is aangesloten bij Psy-Zorg Hoflanden ([http://www.psyzorghoflanden.nl]).

Een korte samenvatting van intake wordt naar de verwijzer (meestal is dit de huisarts en/of de jeugdarts) gestuurd en ook een kort verslag van het verloop van de behandeling na afsluiting. Dit gebeurt alleen met uw toestemming. Indien het belangrijk is om informatie bij eerdere hupverleners op te vragen of informatie aan derden te verstrekken, dan wordt eerst hiervoor uw toestemming gevraagd.

Psychologiepraktijk Willemsen werkt op verschillende gebieden samen met organisaties en hulpverleners in de regio. Op deze manier kunnen wij een breed aanbod aan gezondheidsdiensten leveren die goed op elkaar afgestemd zijn. Met elkaar streven we naar optimale zorg en efficiency. Basis voor samenwerking ligt in de zorgstandaarden die ontwikkeld zijn voor de GGZ. Klik hier [www.ggzstandaarden.nl] voor meer informatie.

Huisartsen in de regio

ROH MH

De Regionale Organisatie Huisartsen Midden Holland (ROHMH) is een coöperatie van, voor en door huisartsen die de belangen behartigt van huisartsen in de regio Midden Holland. De ROHMH onderhandelt o.a. namens de huisartsen met zorgverzekeraars en zorgt voor bij- en nascholingen. Samenwerking vindt plaats op het gebied van verschillende ketenprogramma’s (zorgpaden) en door overleg.

Gezondheidscentrum Oranjeplaats Schoonhoven

We onderhouden goede contacten met de verschillende zorgverleners van de Oranjeplaats. Samenwerking vindt plaats op het gebied van verschillende ketenprogramma’s (zorgpaden). Daarnaast huren we een kamer in het Gezondheidscentrum.

E-mental health

Therapieland

Therapieland biedt betrouwbare online psychologische hulp. De behandelingen helpen je psychische klachten te verminderen en je weer gezond en vitaal te voelen. Onze visie is dat je je sneller beter voelt wanneer je zelf de regie hebt en tegelijkertijd je omgeving bij de behandeling betrekt. Zo biedt Therapieland een uniek platform waar gezamenlijk wordt gewerkt aan een vitaal leven!

Na een intakegesprek zullen wij in gezamenlijk overleg bespreken of en zo ja hoe een of meerdere modules u kunnen ondersteunen in uw behandelproces. Wij nodigen u vervolgens uit om een inlog aan te maken op het platform van Therapieland.

Gemeenten voor Kinder- en Jeugd GGZ

Wij hebben contracten met de volgende gemeenten
Gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas (NSDMH).
Gemeenten Lopik, Vianen, IJsselstein, Nieuwegein, Houten (Lekstroom).

Psychologenpraktijken in de regio (Generalistische Basis GGZ)

Montfoort
http://www.psychologenpraktijkmontfoort.nl/

Waddinxveen
http://www.eerstelijnspsychologie-waddinxveen.nl/
http://www.psychologenpraktijk-dekruijf.nl/psycholoog-peter-de-kruijf-breda-waddinxveen

Gouda
http://angstentraumagouda.nl/

Oudewater http://www.phhaastrecht.nl

Boskoop http://www.psychologenpraktijksuidman.nl
Psychotherapeuten in de regio (Specialistische GGZ) Gouda https://oprel.praktijkinfo.nl/
http://www.jolandavanmelick.nl/index.html
http://www.praktijkdenhartog.nl/
http://www.vermeulenendefouw.nl/index.html
http://www.pph-gouda.nl/

Schoonhoven http://www.psychotherapieschoonhoven.nl/Adriaan-van-t-Spijker.php

Krimpenerwaard, Lekkerkerk, Krimpen aan de Lek en Berkenwoude Westerduin en van Dijck

Instellingen voor Specialistische GGZ

Gouda http://www.rivierduinen.nl/
http://www.fortagroep.nl/

Woerden https://dokterbosman.nl/

Utrecht http://www.altrecht.nl/

Specifiek voor Autisme Spectrum https://www.autismekenniscentrum.nl/