Klachtenregeling

Uw psycholoog is lid van de LVVP en houdt zich aan de beroepscode voor GZ-psychologen.†In deze code is ook het klachtrecht geregeld voor cliŽnten die menen dat in strijd met de beroepscode gehandeld wordt. Deze klachtregeling kunt u in de volgende link vinden.

https://www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar/.

Door de opname in het BIG-register, valt de wettelijk beschermde titel van GZ-psycholoog onder de tuchtrechtspraak.


Met betrekking tot klachten over de praktijk en de praktijkvoering kunt u een klacht bespreken tijdens een van uw afspraken of via het contactformulier insturen.

Met betrekking tot het zorgstelsel kunt u uw klacht kwijt bij het Platform GGZ

Telefoon: 0900 0401208

www.meldjezorg.nl

e-mail: meldjezorg@platformggz.nl

Rechten en Wetgeving

Algemeen

De wet regelt de relatie tussen cliŽnten en zorgverleners, met als doel de relatie tussen u als cliŽnt en de zorgverlener te verhelderen. Als cliŽnt heeft u niet alleen rechten, maar ook plichten.

De inhoud van de meest belangrijke wetten wordt hier kort en bondig weergegeven, zonder de intentie volledig te zijn. De volledige wetteksten vindt u op het internet bij de overheid op https://www.overheid.nl/zoeken/


WBGO

De wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WBGO) geeft aan dat u opdrachtgever bent tot het verlenen van zorg. Uw plicht is de zorgverlener zo volledig mogelijk op de hoogte te stellen van uw problematiek, zodat deze zijn deskundigheid maximaal kan inzetten. Een andere plicht is het betalen van uw zorgverlener. De zorgverlener heeft het recht om verzoeken te weigeren, als deze zich niet verhouden met de huidige professionele standaard.

Als cliŽnt heeft u recht op informatie, in begrijpelijke taal, heeft u inzagerecht in uw dossier, evenals het recht om formele stukken als intakeverslagen en huisartsenbrieven op verzoek in kopie te ontvangen. U hebt het recht op bescherming van uw privacy. Voor behandeling is uw toestemming vereist.


Kwaliteitswetgeving

De kwaliteitswet beschrijft de plicht van de zorgverlener om verantwoorde zorg te leveren en garant te staan voor goede dienstverlening. Doeltreffendheid, doelmatigheid en cliŽntgerichtheid van zorg zijn belangrijke doelen. Dit veronderstelt het gebruik, waar mogelijk, van behandelwijzen die de wetenschappelijke toets kunnen weerstaan, zoals werkzame protocollen die naar eigen inzicht en verantwoordelijkheid gebruikt worden, standaarden, de GGZ richtlijnen en best practice methodieken.

De kwaliteit van zorg wordt bewaakt door bijscholing en het gebruik van een kwaliteitsysteem. Hierbij gelden de richtlijnen zoals beschreven door de verschillende beroepsverenigingen als handleiding. Vanaf 01-01-2017 heeft iedere hulpverlener een kwaliteitsstatuut. Het doel van het kwaliteitsstatuut is drieledig: de cliŽnt weet waar hij aan toe is, als hij in zorg komt; samenwerkingsafspraken tussen professionals en zorgaanbieders zijn helder beschreven en het geeft inzicht aan financiers en toetsende instanties over de kwaliteit van zorg van de aanbieder.

*link naar kwaliteitsstatuut nog niet voorhanden


Wet op persoonsregistratie

In de wet persoonsregistraties zijn de regels vastgelegd voor het registreren en gebruiken van persoonsgegevens. Een persoonsregistratie is een verzameling gegevens, van meerdere personen die volgens een bepaald systeem is ingericht. De dossiervorming van Psychologiepraktijk Willemsen is een dergelijk systeem. Ik mag alleen die gegevens vastleggen, die voor het doel, zorgverlening, van belang zijn.

De wet geeft aan dat u het recht heeft uw gegevens in te zien en, op verzoek, een afschrift te verkrijgen. Ook hebt u het recht op correctie of verwijdering.


BIG

De wet beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG) bevat regels voor zorgverlening. Er is een grote overlap met de kwaliteitswet. De BIG wetgeving richt zich op de bevordering van de kwaliteit van zorgverlening en de bescherming van de positie en rechten van de cliŽnt. Verschillende beroepstitels, als gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut en klinisch psycholoog, worden door deze wet beschermd. Deze titels mogen alleen gevoerd worden, als aan eisen van bekwaamheid en bevoegdheid is voldaan.

Voor de vastgelegde beroepen is er een tuchtrechtspraak, waarin de zorgvuldigheid van zorg en goede beroepsuitoefening, kan worden getoetst.