Relatietherapie

is geïndiceerd wanneer de klachten voornamelijk voortkomen uit en zich voordoen binnen de relatie.

Bij relatietherapie richt de therapeut zich op ieder van u en op de interacties tussen jullie. De therapeut verkent met ieder van jullie, in het bijzijn van de ander, welke problemen, klachten, vragen en wensen er zijn in het partnerschap. Met alleen inzicht en praten verandert er nog niets. In het gezamenlijk proces richten we ons op de individuele behoeften, gedachten en gevoelens. Door in de gesprekken te oefenen met alternatieven en door huiswerkopdrachten wordt verandering bestendigd. Wanneer een van de twee partners niet wil meekomen, dan is relatietherapie nog steeds een optie.

De Emotionally Focused Therapy (EFT) vormt de basis van de gesprekken. In emotionally focused therapy is hechting het uitgangspunt. Zoals baby's en jonge kinderen behoefte hebben aan een veilige en stabiele hechting aan hun ouders, zo hebben ook volwassen mensen behoefte aan een veilige gehechte verbinding met tenminste een belangrijke ander in hun leven. Bij bijv. relatieproblematiek is deze veilige hechting onder druk komen te staan. Via allerlei manieren proberen we echter om toch deze veiligheid te ervaren, vaak echter met averechts gevolg. In de therapie werkt u samen met uw partner op een intensieve manier aan uw relatie met als doel het patroon van ruziemaken, zwijgen of afstand nemen te doorbreken én te leren de emotionele verbondenheid te vergroten. 


Relatietherapie wordt ingezet

  • wanneer u met herhaling tegen dezelfde problemen aanloopt in uw relatie
  • bij een acute pijnlijke aanleiding, waar u ontzettend van geschrokken bent
  • bij het gevoel dat jullie elkaar kwijtgeraakt zijn
  • wanneer u niet meer weet of u nog wel voldoende om elkaar geeft
  • bij scheiding
  • wanneer een van de partners zich niet meer prettig voelt bij hoe het gaat
  • wanneer er tegenstrijdige wensen en verlangens zijn
  • wanneer overgangen in het leven (zoals bijv. van partnerschap naar ouderschap) niet vanzelfsprekend verlopen

Relatietherapie valt niet onder de basis-zorgverzekering en wordt niet vergoed. U kunt een vrijblijvend kennismakingsgesprek van 30 minuten afspreken zonder kosten om gezamenlijk in te schatten of de geboden werkwijze u aanspreekt en of uw problematiek past bij de geboden behandeling. Kijk hier voor de tarieven.

Interesse? Neem contact op voor een kennismakingsgesprek.