Individuele Therapie

is geïndiceerd wanneer uw klachten uw dagelijks functioneren belemmeren.

Bij individuele therapie is de therapeut er helemaal voor u. U wordt ondersteund en geholpen om dingen op een rijtje te zetten en uit te zoeken wat u werkelijk wilt. Uit een meta-positie kijken we wat er echt aan de hand is. Klachten in het heden vormen het uitgangspunt voor behandeling. Samen kijken we naar lessen uit uw verleden en wensen voor de toekomst. U staat centraal in de behandelmethode die ik samen met u kies, bijv. uit de cognitieve gedragstherapie. Met alleen inzicht en praten komt u er niet. Daarom vormen huiswerkopdrachten een wezenlijk onderdeel van de therapie.

Veranderen doet u niet alleen. Bij individuele therapie wordt de behandeling verankerd in uw directe omgeving. Daarom wordt met u kortgesloten of en zo ja welke belangrijke anderen, zoals partner, gezin (of werkgever bij werkgerelateerde problematiek), uitgenodigd kunnen worden om u te steunen door bijv. een keer mee te komen. Ook informeren en stemmen wij zo nodig de behandeling af met de huisarts.

Individuele therapie wordt ingezet bij:

 • angsten
 • depressieve klachten
 • eetproblemen
 • paniekstoornis
 • gegeneraliseerde angststoornis
 • obsessief-compulsieve stoornis (dwangstoornis)
 • posttraumatische stressstoornissen
 • somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke stoornissen
 • middelenmisbruik/-afhankelijkheid
 • ADHD-behandeling

Maar ook bij

 • wensen voor persoonlijke groei
 • emotionele problemen
 • besluiteloosheid
 • aanpassingsproblemen
 • assertiviteit vergroten
 • eenzaamheid
 • zelfbeeld en eigenwaarde vergroten
 • structuur aanbrengen
 • dromen verwezenlijken

Interesse? Neem contact op voor een kennismakingsgesprek.