Gezinstherapie

is geïndiceerd wanneer de veiligheid, continuïteit, vastigheid en voorspelbaarheid voor het gezin uit balans is geraakt.

Bij gezinstherapie staan de problemen van een of meerdere gezinsleden centraal. In interactie met elkaar worden de onderlinge problemen vanuit ieders perspectief verkend. Gedachten, gevoelens, verwachtingen en gedragingen ontstaan in wisselwerking met anderen uit de omgeving. Dit is een complex proces waarbij problemen kunnen ontstaan: partners kunnen ruzie krijgen over hun tegenstrijdige wensen en verlangens, een kind kan schoolangst ontwikkelen na een echtscheiding of een gezin worstelt met de psychiatrische problemen van een gezinslid. De problemen worden bezien tegen de achtergrond van de wisselwerking met (belangrijke) anderen. Met onze ouders, broers en zussen hebben we een belangrijke band. Soms ook met grootouders of andere familie. Later staat het eigen gezin meer op de voorgrond: de eigen partner en eventuele kinderen spelen een grote rol in ons leven, dat is de reden dat ze betrokken worden bij de zoektocht naar een oplossing.

Bij het zoeken naar oplossingen kan de nadruk liggen op het veranderen van manieren van omgaan met elkaar (interactie patronen) of het veranderen van manieren waarop tegen het probleem wordt aangekeken (betekenisgeving).

Gezinstherapie valt niet onder de basis-zorgverzekering en wordt niet vergoed. Kijk hier voor de tarieven.

Indien gezinstherapie valt onder een door de gemeente afgegeven beschikking voor een jeugdige onder de 18 jaar, dan wordt de therapie wel vergoed.


Gezinstherapie wordt ingezet:

  • bij spanningen en problemen in het gezin
  • als overgangen niet vanzelfsprekend gaan of zijn gegaan
  • bij hechtingsproblemen
  • wanneer alleen nog maar via conflict of vermijding interactie plaatsvindt
  • wanneer rolpatronen die ontstaan zijn niet langer prettig aanvoelen
  • wanneer de veiligheid, continuïteit, vastigheid en voorspelbaarheid voor het gezin uit balans is geraakt
  • wanneer de onderlinge verbondenheid onder druk staat
  • bij psychiatrische problematiek bij ouder of kind

Interesse? Neem contact op voor een kennismakingsgesprek.