Behandelaanbod

U kuntábij onze praktijk terecht met problemen op onder andere de volgende gebieden:

 • angsten
 • depressieve klachten
 • eetproblemen
 • paniekstoornis
 • gegeneraliseerde angststoornis
 • obsessief-compulsieve stoornis (dwangstoornis)
 • posttraumatische stressstoornissen
 • somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke stoornissen
 • middelenmisbruik/-afhankelijkheid
 • ADHD-behandeling


Om voor vergoeding in aanmerking te komen, dienen de klachten te passen binnen een DSM-5 stoornis. Het vermoeden hiervan zal de huisarts op uw verwijzing noteren. Zonder deze verwijzing kunt u alleen als zelfbetaler bij ons terecht.

Wij bieden behandeling in de Nederlandse, Engelse en Duitse taal.

Welke behandelingen worden in 2020 niet vergoed uit de basisverzekering? (zie ook uw polisvooorwaarden)

De volgende behandelingen vallen niet onder Geestelijke Gezondheidszorg:

 • behandeling van aanpassingsstoornissen
 • hulp bij werk- en relatieproblemen
 • psychosociale hulp
 • zelfhulp
 • het toeleiden naar zorg
 • preventie en dienstverlening
 • psychologische hulp in verband met lichamelijke aandoeningen
 • intelligentieonderzoek
 • schoolpsychologische zorg
  • á

   Wat behandelen wij niet?

   Ernstige su´cidaliteit en crisisgevoeligheid, psychotische stoornissen, (ernstige) persoonlijkheidsproblematiek, verslavingsproblematiek behandelen wij niet. Ook leerstoornissen en dyslexie behandelen wij niet. Ook LVB (licht verstandelijke beperking) kunnen wij niet de zorg geven die zij nodig hebben. Wij verwijzen u door naar een andere praktijk of instelling of terug naar uw huisarts.